Bây giờ toàn là não nhét tương không à chứ có phải não bình thường đâu mà biết thực hiện những điều này

Bây giờ toàn là não nhét tương không à, chứ có phải não bình thường đâu mà biết thực hiện những điều này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *