bye bye SF vài ngày sốg rất chậm ở t phố rất cởi mở có nhữg người bạn rất niềm nở

bye bye #SF, vài ngày sốg rất chậm ở t.phố rất cởi mở có nhữg người bạn rất niềm nở (:
love u like a love song ???

4 Trả lời “bye bye SF vài ngày sốg rất chậm ở t phố rất cởi mở có nhữg người bạn rất niềm nở”

Trả lời Lâm Thành Kim Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *