Có duyên mới gặp có nợ mới yêu Có những người được số phận sắp sếp để gặp nhau

Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu. Có những người được số phận sắp sếp để gặp nhau… #cuộc_sống #duyên_phận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *