6 Trả lời “Đã nhiều lần đi Lạng Sơn nhưng hôm nay mới lên Mẫu Sơn thật tuyệt vời”

  1. Khuyên ai chớ hám vượt qua đèo..Chẳng lựa sức mình lại cố leo..Cứ ngỡ non bồng bao cảnh đẹp..Mê hồn trăng gió gọi đi theo..Không ngờ chốn ấy đầy gai góc..Luồn lách vòng vèo nặng sức đeo..Gối mỏi chân dồn mồm thở rốc..Vì say du đãng trách chi nghèo…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *