Sáng sớm đã lao động rồi đơi ta sẽ thấy bình minh rực sáng khi ta quyết định đi đón nó

Sáng sớm đã lao động rồi……………………đơi ta sẽ thấy bình minh rực sáng khi ta quyết định đi đón nó ………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *