Thành quả chỉ từng ấy thôi ạ P s Con gái lớn lúc trưa tan học về măm măm liền và

Thành quả… chỉ “từng ấy” thôi ạ!
(P/s: Con gái lớn lúc trưa tan học về, “măm măm” liền và… khen ngon!)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *