Từ trên cao nhìn xuống cả thế giới dường như nhỏ bé lại đường phố như những vì sao lung linh huyền ảo

Từ trên cao nhìn xuống cả thế giới dường như nhỏ bé lại, đường phố như những vì sao lung linh huyền ảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *